751
0
https://minvarmeside.aarhuskommune.dk/
5
10
30
MENU
Du er logget ind som

Velkommen - du er nu logget ind


Du kan nu bruge vore selvbetjeningsløsninger - vælg til venstre.
Du kan også se oplysninger om dit varmeforbrug, din konto m.m.Der er ingen driftsforstyrrelser for din installation.

Se planlagte og afsluttede driftsforstyrrelser
Du har en fjernaflæst måler og kan derfor følge dit energiforbrug for fjernvarme dag til dag via webportalen eButler.

Se dine fjernaflæste og selvaflæste forbrugsdata via eButler.